Di belönar snabbväxande företag

Sverige behöver tillväxt, och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i landet till Gaseller. Vårens Gasellträffar och höstens Gasellfester ger tillfälle att möta Gasellföretagen, som är mästare både på lönsam tillväxt och på att skapa nya jobb.

2014 firas 15-årsjubileet av Di Gasell!

Varje höst utser Dagens industri Sveriges Supergasell, alltså det företag med en omsättning på minst 25 miljoner kronor som har vuxit snabbast i Sverige de senaste tre åren.

Dessförinnan har vi på åtta Gasellfester, från Malmö i söder till Umeå i norr, delat ut diplom och Gasellstatyetter till de företag som har vuxit snabbast i vart och ett av de 21 svenska länen. Samtliga företag som uppfyller kriterierna kan dock med rätta kalla sig Gaseller. Våra prisutdelningar inramas av intervjuer med entreprenörer och näringslivsprofiler, som delar med sig av sina erfarenheter.

Varje vår arrangerar vi dessutom Gasellträffar runt om i landet, där framgångsrika entreprenörer, spännande företagsledare och skarpsynta experter bjuder på tips och inspiration. Och året runt rapporterar vi i tidningen om nya affärer i Gasellföretag.

Vinnare av Digital Gasell 2013 blev företaget Rapunzel of Sweden från Umeå. På bilden vinnaren Ida Backlund och prisutdelare Gustav Radell, marknadschef, Google & Peter Fellman, chefredaktör, Dagens industri.   

Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Redan på 1980-talet visade han att det är de små snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben, till skillnad från ekonomins elefanter som alltid måste effektivisera och ofta minskar sysselsättningen.

Dessutom skiljer sig Gasellerna från de allra minsta företagen, som jobbar för brödfödan och inte i första hand strävar efter att växa.

Gasellerna är näringslivets dynamiska mellanskikt. Men kriterierna är hårda. Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag.

Gasellkriterierna

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har:

- en omsättning som överstiger 10 Mkr
- minst tio anställda
- minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
- ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
- ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
- i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
- sunda finanser

Vanliga frågorLogga in till Di Guld!

Den här tjänsten kräver medlemskap i Di Guld. Logga in och bli medlem utan extra kostnad. 


För prenumeranter

Di Guld erbjuder tjänster med ren affärsnytta och attraktiva erbjudanden exklusivt till våra prenumeranter. Di Guld är framtaget för att utveckla och stärka dina affärer.

Logga in och bli medlem i Di Guld.

Bli prenumerant Stäng